Vällingby Centrum förnyar sig ytterligare

Sedan 2003 pågår det en genomgripande om- och nybyggnation i Vällingby Centrum för att skapa en ännu attraktivare handelsplats och miljö för både företagare, besökare och boende.

Svenska Bostäder, som äger Vällingby Centrum, startade omvandlingen redan 2003. Projektet är komplext och uppdelat i flera olika etapper. Acnl har varit delaktig i bl.a. Saluhallens 14 000 kvm och Tunnelbanehusets 3 500 kvm. Båda byggnaderna rymmer i huvudsak restauranger och butiker.

Teknisk kompetens vs lyhördhet och flexibilitet!
Projektering och produktion genomfördes samtidigt som hyresgästernas affärsverksamhet pågick som vanligt. Detta ställde höga krav, inte bara på planering och genomförande, utan också på lyhördhet och flexibilitet. Det har varit ett stort och komplicerat projekt där lösningen många gånger varit att finna samarbetsformer som låg bortanför teknisk kompetens och som snarare byggde på förståelse och smidighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elkonsult åt Vällingby centrum

Elkonsult åt Vällingby centrum