Skärholmen Centrum, Stockholm

Nyinvigningen med nytt namn: SKHLM (uttalas Skärholmen) – The Capital of Shopping. Skärholmen Centrum beläget i Stockholm med en uthyrningsbar yta om 90 000 m2 och en totalyta om 115 000 m2  med ett antal av 200 butiker och 3000 parkeringsplatser.

När Skärholmen Centrum nyinvigdes den 4 september 2008 markerade det slutet på en fyra år lång period av förvandling. Invigningen skedde med kunglig glans då Kung Carl XVI Gustaf invigningstalade från ett podium likt det som hans farbror, Prins Bertil, höll sitt invigningstal från, då centrumet öppnade för första gången 1968. Då, för fyrtio år sedan, var Skärholmen ett utomhuscentrum med traditionell gatubildning och gångstråk. Totalt beräknas om- och tillbyggnadsarbetena ha kostat ca 1,8 miljarder kronor.

Ombyggnaden har inneburit att butiksutbudet i det nya SKHLM ökat från cirka 130 till 200 butiker och att butiksytan har utökats från 50 000 kvadratmeter till 90 000 kvadratmeter. Därmed är SKHLM landets till ytan största köpcentrum. Centrumet beräknas omsätta 2,4 miljarder kronor år 2010 och ha ett årligt besöksantal om 14 miljoner. Tillsammans beräknas SKHLM och Kungens Kurva omsätta drygt 8 miljarder kronor och årligen ha cirka 30 miljoner besökare vilket gör det till Nordens största handelsplats.

Acnl´s uppdrag startade i slutet av 2004 då arbetet med framtagande av systemhandlingar/ ramhandlingar påbörjades. I ett stort projekt som Skärholmens Centrum handlar det i tidiga skeden inte bara om teknik. Det gäller att få en övergripande bild av hur de tekniska systemen skall fungera, förvaltas och handlas upp, oberoende av om byggproduktionen sker i etapper.

På dessa punkter kom Acnl´s tidigare erfarenheter av centrumanläggningar väl till pass. Projekteringen har omfattat en rad el- och telesystem såsom kraft, kanalisation, belysning, nödbelysning, brand- och utrymningslarm, inbrottslarm, passerkontroll, besöksräknarsystem. I grundåtagandet utfördes projektering av de allmänna delarna av centrumet, galleriagångar, passager, transportvägar etc. samt även en grundinstallation i varje butiksyta.

 

 

 

Skärholmen Centrum