Acnl överlåter sin konsultverksamhet till Sweco

2013-09-03

Från och med den 1 oktober ingår Acnl i Sweco-koncernen som en del av Sweco Systems.

Sweco Systems har i dagsläget drygt 460 installationskonsulter etablerade på 23 orter i Sverige, främst inom vvs, el/tele, brand och systemintegration. Tillsammans blir vi drygt 485 medarbetare och får på detta sätt en markant större närvaro, ökad bredd och spetskompetens.

- På Acnl ser vi stora möjligheter att fortsätta utvecklas inom Sweco. Både våra medarbetare och kunder får tillgång till Swecos samlade kompetens och en större geografisk närvaro. Att bli en del av Nordens ledande teknikkonsultföretag känns som ett naturligt steg i vår utveckling, säger Kenneth Ericsson, vd Acnl Elteknik AB.

I Sverige har Sweco totalt 5000 anställda och koncernen erbjuder ett brett tjänsteutbud med allt från arkitekter och installationskonsulter till projektledare och miljökonsulter.

- Genom förvärvet av Acnl får vi möjlighet att erbjuda ett mer komplett tjänsteutbud. Affären är ett strategiskt viktigt steg i vår satsning att bli den mest kompletta aktören inom installation i Sverige, säger Ann-Louise Lökholm, Vd Sweco Systems.

Acnls verksamhet fortsätter som vanligt under en övergångsperiod och integreras därefter succesivt i Swecos. Flytt är planerad under oktober månad till Swecos lokaler på Gjörwellsgatan 22, Marieberg, Stockholm.

Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster med högt kunskapsinnehåll. Uppdragen handlar om allt från förstudier, utredning och strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning.