Kv Beridarebanan 13

NCC Construction Sverige AB har av Ramsbury AB fått i uppdrag att på totalentreprenad utföra ombyggnadsarbeten i fastigheten Beridarebanan 13 Hus A. Fastigheten är belägen mellan Drottninggatan, Mäster Samuelsgatan och Slöjdgatan i centrala Stockholm.

Ombyggnaden syftar till att skapa nya butiksytor, samt nya kontorslokaler. Kontorsdelen kommer i huvudsak att bli nytt huvudkontor för Hennes & Mauritz. Arbetet innebär att den nuvarande fastigheten, som till stor del är parkeringsgarage, demonteras och rivs ner till gatuplan. Det nya huset kommer att bestå utav tre kroppar som är sammanbundna med glas.

Arbetet med demontering av den befintliga fastigheten påbörjas under hösten 2005 och hela projektet beräknas vara klart i slutet av 2007.

Acnl´s uppdrag
Acnl har varit med från början, och hjälpt byggherren med förstudie och byggnadsprogram. Acnl har även fått förtroendet av totalentreprenören NCC att fortsätta med system- och bygghandlingar.

I ett projekt som detta, avsett för blandade typer av verksamheter gäller det att etablera en god kommunikation från början mellan fastighetsägare totalentreprenör och hyresgäster. Målet är naturligtvis att få med alla byggnadspåverkande anpassningar som hyresgäster har, så tidigt som möjligt.

Kv Beridarebanan 13 bedrivs som ett partneringprojekt, enligt NCCs koncept, vilket är en samarbetsform som handlar om effektivt samarbete mellan de olika aktörerna i ett byggprojekt.

För mer information om vad det innebär, se: www.ncc.se/partnering

 

 

 

  

Kv Beridarebanan 13