Barnkulturpalats på Riddarholmen, Gamla Riksarkivet

Beställare av huvudhandlingen är Statens Fastighetsverk som efter restaurering, ombyggnationen och hyresgästanpassning kommer att hyra ut fastigheten till Stiftelsen Palatset för barnkulturverksamhet. "Palatset" kommer att inrymma verksamheter så som bl.a. musikstudio, biografer, verkstäder, salonger, TV-studio, teater, kontorshotell, matsalar, köksytor etc. fördelade på 8 våningar ca 5000 m². När fastigheten står färdigrenoverad hösten 2011 skall lokalerna erbjuda en spännande, flexibel och kreativ miljö att vistas i - en miljö där barn och vuxna skapar upplevelser tillsammans.
I Acnl´s uppdrag ingår projektering av kanalisation, kraft, belysning, brand- och utrymningslarm samt vissa teletekniska system.

Historia om fastigheten:
Hela huset är byggt för den tiden mycket modernt och brandsäkert. Man drog inte in el för man ansåg att det var ytterst brandfarligt, man hade inte trä i byggnaden utan använde sig av stål, man ville verkligen göra den brandsäker eftersom det tidigare hade hänt flera gånger att bränder hade förstört de viktiga dokumenten, bl.a. vid slottsbranden Tre kronor 1697. Det var en av Stockholms högsta byggnader då det begav sig. Det som exteriört ser ut som en industribyggnad är på insidan något helt annat. Här förvarades rikets viktigaste handlingar. Huset uppfördes av arkitekten Axel Fredrik Nyström under åren 1887-1890, det var då toppmodernt och hade t.o.m. centralvärme som faktiskt fungerar än idag. Man var väldigt rädd för att det skulle börja brinna, så inga kakelugnar eller kaminer fick installeras. Om det mot all förmodan skulle börja brinna, skulle man snabbt kunna evakuera viktiga dokument och det skulle man göra via en bokstörtare, det är som en stor rutschbana som går mitt i trapphuset, där man från varje våning skulle kunna kasta ut viktiga dokument. Den har faktiskt använts 2 gånger i skarpt läge. Utifrån sett ser byggnaden ut att vara 3 till 4 våningsplan med gigantiska fönster, men inifrån är det 8 våningsplan och fönstren löper över 2 respektive 3 våningsplan. Orsaken var återigen det här med elen, man var rädd för brandrisken men behövde ljus och därför var man beroende av så mycket dagsljus som möjligt. Det som är unikt med den här byggnaden är att det finns så mycket original kvar idag. Den uppfördes för 120 år sedan men golvet, målningarna, väggarna, fönstren, installationerna det mesta är original och fortfarande än idag fungerar det.

Gamla Riksarkivet