El- och Telekonsultation

Elkonsulter och Telekonsulter på Acnl arbetar främst inom två områden - Kraft- och belysningssystem och Tele- och datakommunikationssystem. Inom det senare ingår även säkerhet.

Tänker till efter – före

Om man tänker till från början minskar risken för otrevliga överraskningar längre fram i projektet.

Ju tidigare vi kommer in i ett projekt desto bättre jobb kan vi göra och desto mer kostnader kan uppdragsgivaren spara. Det vill säga att i tid kunna vidta åtgärder och fatta rätt beslut för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt och fungera på lång sikt. Att göra ändringarna på skissbordet är betydligt enklare och mer kostnadseffektivt än att göra dem på plats när bygget redan är i full gång.

Så jobbar Acnl's el- och telekonsulter


Våra konsulter arbetar alltid med förvaltarperspektivet i sikte. Att det inte bara ska bli billigt och enkelt i själva byggprocessen utan även i fortsättningen av själva förvaltningen är kanske det viktigaste perspektivet.

Kortfattat kan man säga att med Acnl som konsult får du en samarbetspartner som tänker efter – före, som har förmåga att se helheten och som aldrig försöker pracka på dig en ny lösning för sakens skull.

Flexibel organisation med hög kapacitet

Alla våra konsulter har sin egen specialistkompetens samtidigt som vi också har ett naturligt samspel mellan våra olika kompetensområden. Detta är viktigt eftersom teknikområdena idag i allt större utsträckning överlappar varandra. För oss är inget uppdrag omöjligt. Vilken kunskap ett uppdrag än kräver så har vi resurserna att utföra det. Har vi inte kompetensen i huset har vi den i vårt nätverk.

Telekonsulter